Home

Corona virus update 13-10-2020

De maatregelen worden weer aangescherpt op woensdag 14-10-2020 om 22:00 uur. Ik zal hieronder uitleggen wat dit voor onze cliënten en medewerkers gaat betekenen, deze maatregelen gaan ook op 14-10-2020 om 22:00 uur in:
Bewoners:
 • Alle niet-noodzakelijke uitstapjes voor de bewoners worden geschrapt of uitgesteld. Dit geldt niet voor buitenactiviteiten zoals sporten, wandelen, fietsen, tuinieren etc. Hier geldt wel de maximale groepsgrootte van 4 personen zoals deze voor ons allemaal geldt.
 • Wij beperken, waar mogelijk, de niet noodzakelijke reisbewegingen.
 • De jeugd en de  volwassenengroep houden we gescheiden.
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Bij afwijkingen, indien dit belangrijk is voor de zorg, rapporteren wij dit in onze doelrapportage en dit evalueren wij regelmatig.
 • Er is geen bezoek toegestaan aan het woonhuis zonder afspraak, ook wordt er vooraf gevraagd aan de bezoeker of ze geen klachten hebben die op het Coronavirus kunnen duiden. Bij twijfel over de gezondheid van de bezoeker mag de toegang tot het woonhuis geweigerd worden.
 • Verder gelden alle maatregelen die voor ons allemaal gelden ook voor onze bewoners. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Medewerkers: 
 • Medewerkers die niet in het woonhuis aan het werk hoeven, werken thuis. Dit om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het woonhuis aanwezig zijn
 • Alle vergaderingen en bijeenkomsten met meer dan 2 personen vinden digitaal plaats,.
 • We gaan met elkaar de hygiëne in het woonhuis monitoren en de contactpunten extra reinigen met hygiënische wegwerpdoekjes.
 • Heeft een medewerker zelf klachten die kunnen duiden op het Coronavirus, is er iemand in zijn/haar huishouden die getest wordt of het Coronavirus heeft of is de medewerker in direct contact geweest met iemand die positief getest is: dan belt de medewerker meteen met de leidinggevende of de directeur en de medewerker zal het woonhuis niet betreden.
Corona virus – update 24 september 2020
De tweede Covid-19 golf lijkt helaas toch echt een feit. Vooral in de binnenstad Groningen gaat het er heftig aan toe, maar ook omliggende plaatsen laten een fikse stijging zien in aantal besmettingen.
Vooralsnog besluit Family Works B.V. om de omgang en afspraken van bewoners wel door te laten gaan, echter heb ik hier nog overleg over. We moeten goed afwegen wat wijs is en we houden de vinger aan de pols.
Voor nu pakken we de volgende maatregelen weer op:
 • Logeren van bewoners en andere afspraken laten we eerst doorgaan. Maar dit kan alleen als er geen klachten zijn bij de bezoekers/familie + desbetreffende bewoner én wanneer mogelijke klachten open gemeld worden aan Family Works B.V. Begeleiders gaan vanaf 24-09-2020 voorafgaand aan de (logeer)afspraken bellen om te screenen op gezondheidsklachten.  Bij gezondheidsklachten volgt eerst overleg met de leidinggevende.
 • Geen bezoeken zonder afspraak: alleen de nodige contactmomenten op afspraak volgens de afspraken omtrent omgang/logeerweekenden. We ontvangen ook geen onnodig bezoek van derden als het gaat om de bedrijfsvoering en vergaderingen en andere overleggen zullen digitaal plaatsvinden.
 • Bij binnenkomst direct handhygiëne toepassen door begeleiding, medewerkers en eventueel noodzakelijk bezoek. In dagbestedingsgebouw en keuken staat handzeep en een fles desinfectant.
 • Zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren tussen de bewoners en begeleiders onderling. Daarop graag rapporteren in de doelrapportage, bij afwijkingen kan worden aangegeven waarom de afwijking nodig was.
Bewoners die gebruik maken van ov of taxi blijven de mondkapjes gebruiken. Ze nemen elke dag twee schone mee, één voor de heenreis en één voor de terugreis. De begeleiders blijven de bewoners hieraan herinneren en bij thuiskomst leveren ze de mondkapjes in, welke gelijk in de was gaan.

Corona virus – update 1 september 2020

Nog even alle maatregelen op een rij, de richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD zijn leidend. Bronnen vind je onderaan dit bericht. Doel is om het virus buiten de deur van Family Works B.V. te houden.
 • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. Bij binnenkomst in het woonhuis meteen de handen grondig wassen
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Ben je ziek?

Als je  één of meer klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden.

 • Milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.  Kijk op Rijksoverheid.nl hoe je een afspraak voor een test maakt.
 • Ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je steeds zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

 • Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven
 • Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen
Bronnen;
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/buiten-ziekenhuis

Mail of bel ons gerust als er naar aanleiding van deze mail vragen en/of opmerkingen zijn.

Karin Ottens

Directeur

Welkom op de website van Family Works B.V.

Family Works B.V. biedt sinds 2009 opvang en begeleiding aan mensen met een zorgvraag en een woonwens. Vanaf medio 2017 zijn er ook plekken voor jeugd in een kleinschalige woon-zorgsetting.

Op deze site is te lezen volgens welke visie wij werken, wat de mogelijkheden zijn en de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het zorghuis. U kunt op de contactpagina zien hoe u contact met ons kunt opnemen.