Klachten en Klachtencomissie

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Family Works B.V. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Family Works B.V. in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Family Works B.V.

Wat te doen bij een klacht:

 • Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.
 • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Family Works B.V.

E-mailadres vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@familyworks.nl

 • Schrijf een brief naar onze externe, onafhankelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:  
  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van degene die je helpt bij het maken van de brief,  
  • De naam, adres en telefoonnummer van Family Works B.V. en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient,  
  • Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,  
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt,  
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.
 • Stuur je brief naar:

Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe

Postbus 30014

9400 RA ASSEN

Telefoon 06-30346998

E-mail: info@ipkc.nl

De externe klachtencommissie stuurt je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en gaat de klacht dan onderzoeken. Ook krijgt de instelling bericht van de klacht en krijgt de kans een reactie hierop te geven. Het kan zijn dat je bij vragen wordt gebeld. Na een paar weken krijg je een uitnodiging voor een gesprek. Vervolgens volgt na vijf weken de uitspraak.  De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Family Works B.V. en jij zouden kunnen verbeteren

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen. Het reglement van de klachtencommissie is onderdeel van deze procedure en is via een link naar IPKC op onze site te vinden.

Wil je meer informatie?

Op www.ipkc.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.K