Vergoedingen

Met een Wlz-pgb kunt u zelf langdurige, intensieve zorg inkopen. Dit pgb is er voor jeugd en volwassenen die blijvend permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben.

Verder is er een vergoeding nodig voor bijkomende kosten zoals voeding, bewassing en de woning.
Dit wordt vaak vanuit de Wajong betaald.

Financiering is ook mogelijk vanuit de jeugdwet, zorg in natura en WMO.